Thủ tục thuê đất dự án đầu tư nông nghiệp

0
182
Đánh giá

Với mục tiêu để các doanh nghiệp có thể tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, hưởng chính sách đầu tư trong nông nghiệp hoặc xin đất thực hiện dự án. Hướng dẫn về trình tự, thủ tục thuê đất, nộp hồ sơ, đơn mẫu dự án đầu tư nông nghiệp sẽ được tổng hợp cụ thể trong bài viết.

Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật đường bộ, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Trình tự, thủ tục thuê đất

Hồ sơ thuê đất

Dựa theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT

 • Đơn xin giao đất, cho thuê đất
 • Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất
 • Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất dựa vào quy định tại Khoản 3 Điều 58 của Luật Đất đai 2013 và Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai đã lập khi cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc thẩm định dự án đầu tư hoặc xét duyệt dự án;
 • Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất do cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm cung cấp theo yêu cầu của người xin giao đất, thuê đất.

Trình tự thực hiện

 • Khi cơ quan tiếp nhận và xử lý hồ sơ, trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hay chưa hợp lệ thì thời gian tối đa 03 ngày, người nộp hồ sơ phải nhận được thông báo để hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
 • Thời hạn giải quyết sẽ không quá 20 ngày (không tính thời gian giải phóng mặt bằng hay thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất) và không quá 35 ngày dành cho các trường hợp ở xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.
 • Phòng Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm thực hiện thủ tục. Ủy ban nhân dân cấp huyện được giao thẩm quyết định hồ sơ theo quy định.

Trình tự, thủ tục xin hỗ trợ đầu tư dự án nông nghiệp

Theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư và phát triển nông nghiệp, bạn có thể được hưởng các ưu đãi, hỗ trợ về miễn giảm tiền thuê đất, hỗ trợ nguồn vốn, đào tạo nhân lực, khoa học công nghệ khi đầu tư vào nông nghiệp. Quy định về hồ sơ đề nghị hỗ trợ đầu tư dựa vào Điều 4 của Thông tư số 05/2014/TT-BKHĐT như dưới đây:

 • Giấy phép đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp
 • Giấy chứng nhận đầu tư (nếu có), kèm theo báo cáo tình hình và kết quả thực hiện dự án trước đây (dành cho doanh nghiệp đã có dự án đầu tư trước đó);
 • Doanh nghiệp cần nộp bản đề nghị hỗ trợ đầu tư và bản giải trình kinh tế – kỹ thuật về mục đích, quy mô, địa điểm và lượng vốn đầu tư ghi rõ các khoản kiến nghị hỗ trợ đầu tư và kết quả mong muốn của dự án.
 • Doanh nghiệp sau khi có dự án được chấp thuận đầu tư nông nghiệp theo quy định tại Nghị định số 210/2013/NĐ-CP yêu cầu nộp 08 bộ hồ sơ (trong đó có 01 bộ hồ sơ gốc, các hồ sơ bản sao còn lại phải có đóng dấu giáp lai của doanh nghiệp) nộp cho Sở Kế hoạch và Đầu tư địa phương thực hiện dự án.

Trình tự, thủ tục cấp quyết định đầu tư nông nghiệp

Trước tiên doanh nghiệp nộp đủ hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư . Trong thời gian 3 ngày làm việc, Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến của các cơ quan Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi thực hiện dự án, cơ quan chuyên ngành liên quan hoặc Ban Quản lý khu công nghiệp.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến, các cơ quan có ý kiến thẩm tra bằng văn bản phản hồi lại Sở Kế hoạch và Đầu tư và những vấn đề chịu trách nhiệm thuộc chức năng quản lý của mình.

Sau khi nhận ý kiến của các cơ quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư có 5 ngày làm việc để làm báo cáo tóm tắt ý kiến của các cơ quan liên quan và cân đối ngân sách để lập báo cáo thẩm tra gửi tới Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hỗ trợ đầu tư cho dự án.

Bắt đầu từ ngày nhận được báo cáo thẩm tra của Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với dự án sử dụng ngân sách địa phương, trong 5 ngày làm việc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cung cấp Quyết định hỗ trợ đầu tư cho dự án. Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản thông báo và nêu rõ lý do cho doanh nghiệp biết khi dự án được chấp nhận đầu tư một phần.

Thời hạn giải quyết kể từ khi Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận, thời gian giải quyết tối đa là 15 ngày làm việc kể từ ngày Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi lấy ý kiến các cơ quan liên quan. Thời hạn giải quyết tối đa không quá 30 ngày làm việc nếu hồ sơ phải xin ý kiến thẩm tra nguồn vốn từ ngân sách trung ương.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

 1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
 2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
 3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây