Trang chủ Từ khóa Sở Kế hoạch và Đầu tư

Từ khóa: Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thủ tục thuê đất dự án đầu tư nông nghiệp

0
Với mục tiêu để các doanh nghiệp có thể tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, hưởng chính sách đầu tư trong nông nghiệp hoặc...

Thủ tục thay đổi nhà đầu tư khi chuyển nhượng dự...

0
Nhà đầu tư được quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư của mình cho nhà đầu tư khác khi...