Trang chủ Từ khóa Thông tư 25/2014/BTNMT

Từ khóa: Thông tư 25/2014/BTNMT

Đất BHK là gì? Các quy định sử dụng đất BHK

0
Hiện nay, nước ta có 3 nhóm đất chính gồm đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp và nhóm đất chưa sử dụng. Ký...