Trang chủ Từ khóa Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg

Từ khóa: Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg

Điều kiện để được tham gia đấu giá quyền sử dụng...

0
Đấu giá quyền sử dụng đất là việc Nhà nước giao quyền sử dụng đất hoặc cho thuê đất thông qua phương thức đấu...