Thủ tục thực hiện dự án đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài

0
144
Đánh giá

Nhà đầu tư nước ngoài lựa chọn Việt Nam để đầu tư thực hiện các dự án. Trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài như thế nào?

Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật đường bộ, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

 ♦ Căn cứ pháp lý: Luật Đầu tư năm 2020 và Nghị định 118/2015/NĐ-CP

Thủ tục xin quyết định chủ trương đầu tư

Để thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài sẽ phải thực hiện thủ tục xin quyết định chủ trương đầu tư. Phụ thuộc và dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài, có thể sẽ không cần phải thực hiện thủ tục này. Đối với các dự án đầu tư quy định tại Điều 30, Điều 31, Điều 32. Nhà đầu tư sẽ phải thực hiện thủ tục xin quyết định chủ trương đầu tư. Phù hợp với quyền hạn của cơ quan có thẩm quyền. Đối với các dự án đầu tư không thuộc quy định tại Điều 30, Điều 31 và Điều 32. Nhà đầu tư nước ngoài sẽ không cần phải thực hiện thủ tục này.

Thủ tục đăng ký đầu tư

2.1. Trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Các trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Gồm:

– Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài

– Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật Đầu tư năm 2020.

2.2. Trình tự cấp giấy giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

– Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư:

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư. Cơ quan đăng ký đầu tư phải cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.

– Đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư:

Nhà đầu tư nộp hồ sơ theo Khoản 1 Điều 33 cho cơ quan đăng kí đầu tư. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ. Cơ quan đăng kí đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Hoặc trong trường hợp từ chối từ chối, thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp

Nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện thủ tục đăng kí thành lập doanh nghiệp. Theo quy định tại luật doanh nghiệp về đăng ký thành lập doanh nghiệp. Nhà đầu tư nước ngoài tự do lựa do lựa chọn mô hình doanh nghiệp. Mỗi loại hình doanh nghiệp có những ưu điểm và nhược điểm. Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tương ứng cũng sẽ khác nhau. Trình tự thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp được thực hiện theo Điều 27 Luật Doanh nghiệp năm 2020. Nhà đầu tư nước ngoài có thể ủy quyền cho người khác để thực hiện thủ tục này.

Thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất

Nhà đầu tư có thể sẽ phải thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Nhà đầu tư nước ngoài sẽ phải thực hiện với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Theo quy định pháp luật đất đai năm 2013 và các văn bản pháp luật có liên quan.

Thủ tục xin cấp phép xây dựng

Nhà đầu tư nước ngoài có thể sẽ phải thực hiện thủ tục xin cấp phép xây dựng theo quy định pháp luật về xây dựng. Phụ thuộc vào dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.net.vn.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây