Thẩm định dự án có vốn đầu tư nước ngoài

0
163
Đánh giá

Trong thời buổi hiện nay khi nền kinh tế đang trên đà phát triển thì nhiều dự án đầu tư, đặc biệt là dự án có vốn đầu tư nước ngoài ngày càng được diễn ra sâu rộng với quy mô lớn và tính chất phức tạp nên hoạt động thẩm định dự án là cần thiết khi quyết định chủ trương dự án. Vậy nội dung thẩm định dự án có vốn đầu tư nước ngoài được quy định như thế nào?

Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

1. Việc thẩm định dự án đầu tư là rất quan trọng bởi:

  • Dự án đầu tư, đặc biệt là dự án đầu tư nước ngoài có nguồn lượng vốn rất lớn nên nếu việc đầu tư sai lầm vào dự án sẽ dẫn đến tình trạng lãng phí và thất thoát nguồn vốn đầu tư rất lớn đó. Ngoài ra thì quyết định sai lầm đầu tư sẽ làm mất cơ hội đầu tư vào dự án khác có khả năng tái tạo tài sản, khả năng sinh lời tốt hơn. Do đó mà việc thẩm định dự án là rất quan trọng để hạn chế rủi ro và nâng cao hiệu quả đầu tư vào dự án.
  • Việc thẩm định dự án đầu tư sẽ khắc phục được tính chủ quan của việc lập phương án hoạt động dự án của nhà đầu tư.

Thẩm định dự án đầu tư nhằm xác định sự cần thiết việc đầu tư để đảm bảo tính khả thi của dự án, đảm bảo lợi ích cho các bên liên quan dự án cũng như đảm bảo lợi ích cho nền kinh tế.

2. Thẩm định dự án có vốn đầu tư nước ngoài

Khi thẩm định dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài thì cần phải tuân thủ điều kiện nhất định và phải đảm bảo được những nội dung cơ bản.

Một trong những tài liệu không thể thiếu để thực hiện thẩm định dự án đó là phải lập hồ sơ dự án. Hồ sơ bao gồm:

  • Bản thuyết minh dự án đầu tư bao gồm cả thuyết minh dự án và thuyết minh thiết kế cơ sở.
  • Báo cáo về việc nghiên cứu vấn đề khả thi của dự án.
  • Tài liệu chứng minh về năng lực tài chính và khả năng cân đối vấn đề nguồn đầu tư để thực hiện các dự án của nhà đầu tư.
  • Một số tài liệu khác.

3. Nội dung của hoạt động thẩm định dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài phải có nội dung cơ bản sau:

  • Thẩm định sự phù hợp của dự án đầu tư trong tổng thể nền phát triển, đánh giá tác động của dự án đầu tư khi thực hiện đối với nền kinh tế – xã hội và quy hoạch phát triển.
  • Sự phù hợp với nhu cầu sử dụng đất và các hình thức sử dụng đất với quy hoạch, kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
  • Thẩm định điều kiện đầu tư với nhà đầu tư nước ngoài thực hiện dự án có vốn đầu tư nước ngoài.

Đối với những dự án thực hiện ngành nghề, lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì ngoài đáp ứng điều kiện của nhà đầu tư thì còn phải thẩm định điều kiện về ngành nghề.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây