Trang chủ Từ khóa Thông tư số 23/2014 ngày 19/5/2014

Từ khóa: Thông tư số 23/2014 ngày 19/5/2014

Trẻ em có thể đứng tên sổ đỏ khi được tặng...

0
Công dân bao nhiêu tuổi được đứng tên sổ đỏ? Người dưới 18 tuổi khi được cho, tặng bất động sản sẽ sử dụng...