Trang chủ Từ khóa Thông tư số 16/2016/TT-BXD

Từ khóa: Thông tư số 16/2016/TT-BXD

Quy định khi chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự...

0
Hiện nay, chủ đầu tư có vai trò quan trọng, đòi hỏi phải có tính chủ động cao, làm đầu mối tổ chức thực...