Trang chủ Từ khóa Thông tư số 15/2016/TT-BXD

Từ khóa: Thông tư số 15/2016/TT-BXD

Thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công...

0
Luật xây dựng có những quy định cụ thể về những trường hợp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình. Thủ...