Trang chủ Từ khóa Thông tư số 139/2016/TT- BTC

Từ khóa: Thông tư số 139/2016/TT- BTC

Quy định về việc nộp tiền sử dụng đất khi bán...

0
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 139/2016/TT- BTC hướng dẫn miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; hoàn trả lại...