Trang chủ Từ khóa Thông tư số 07/2019/TT-BTP

Từ khóa: Thông tư số 07/2019/TT-BTP

Loạt chính sách nhà đất 2020 có hiệu lực

0
Từ đầu năm 2020, nhiều chính sách nhà đất đai, xây dựng thay đổi bắt đầu có hiệu lực như công bố bảng giá...

Có được thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai...

0
Nhà ở hình thành trong tương lai là những công trình đang trong quá trình xây dựng và chưa được nghiệm thu đưa vào...