Trang chủ Từ khóa Thông tư 24/2014/TT-BTNTM

Từ khóa: Thông tư 24/2014/TT-BTNTM

Phải gia hạn sử dụng đất trước khi hết hạn 6...

0
Đối với đất có thời hạn sử dụng khi hết hạn sẽ phải gia hạn hoặc điều chỉnh thời hạn sử dụng đất nếu...