Trang chủ Từ khóa Thông tư 200/2014/TT-BTC

Từ khóa: Thông tư 200/2014/TT-BTC

Quy định về dự phòng bảo hành công trình xây dựng

0
Dự phòng bảo hành công trình xây dựng là một trong những loại dự phòng phải trả của doanh nghiệp. Pháp luật quy định...