Trang chủ Từ khóa Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT

Từ khóa: Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT

Thủ tục tạm ngừng, ngừng hoạt động của dự án đầu...

0
Trong quá trình thực hiện dự án, nhà đầu tư có thể gặp khó khăn, gặp trường hợp mà cơ quan quản lý nhà...