Trang chủ Từ khóa Thông tư 153/2011/TT-BTC

Từ khóa: Thông tư 153/2011/TT-BTC

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là gì?

0
Thuế đất phi nông nghiệp luôn nhận được sự quan tâm của hầu hết mọi công dân Việt bởi đây là một loại thuế...

Bảng giá đất các tỉnh thành được sử dụng để làm...

0
Bảng giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành định kỳ 05 năm/lần sau khi được HĐND cùng cấp thông qua. Giá đất trong...