Trang chủ Từ khóa Thông tư 11/2015/TT-BXD

Từ khóa: Thông tư 11/2015/TT-BXD

Thủ tục thành lập sàn giao dịch bất động sản theo...

0
Điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản là gì? Thủ tục thành lập sàn giao dịch bất động sản theo quy...

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động...

0
Điều kiện dự thi cấp chứng chỉ được quy định như thế nào? Hồ sơ đăng ký dự thi cần chuẩn bị những gì?...

Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất...

0
Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản được cấp với thời hạn là 05 năm. Khi hết hạn thì cá nhân không...

Thủ tục thành lập sàn giao dịch bất động sản

0
Điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản là gì? Thủ tục thành lập sàn giao dịch bất động sản theo quy...