Trang chủ Từ khóa Thông tư 07/2019/TT-BXD

Từ khóa: Thông tư 07/2019/TT-BXD

Loạt chính sách nhà đất 2020 có hiệu lực

0
Từ đầu năm 2020, nhiều chính sách nhà đất đai, xây dựng thay đổi bắt đầu có hiệu lực như công bố bảng giá...