Trang chủ Từ khóa Thông tư 05/2015/TT-BXD

Từ khóa: Thông tư 05/2015/TT-BXD

Hồ sơ, thủ tục hoàn công theo quy định hiện hành

0
Có không ít trường hợp sau khi xây dựng xong, chủ sở hữu về ở nhưng vẫn chưa được thừa nhận trên giấy tờ...