Trang chủ Từ khóa Thông tư 02/2015/TT-BTNMT

Từ khóa: Thông tư 02/2015/TT-BTNMT

7 giấy tờ về quyền sử dụng đất của chế độ...

0
Khi hộ gia đình, cá nhân có giấy tờ về quyền sử dụng đất của chế độ cũ ghi nhận quyền sử dụng đất...

Quyền về lối đi qua và thủ tục ghi nhận vào...

0
Lối đi qua là quyền của người sử dụng đất ở phía trong khi không có lối ra. Đây là trường hợp xảy ra...

Nơi nộp hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất

0
Quy định về nơi nộp hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất dưới đây sẽ giúp người dân biết rõ nơi nộp...

Sử dụng đất có mặt nước để nuôi trồng thủy sản

0
Quy định pháp luật về việc sử dụng đất có mặt nước để nuôi trồng thủy sản hiện nay như thế nào? Các quy...

Đất bãi bồi ven sông, ven biển được quy định như...

0
Đất bãi bồi ven sông, ven biển được quy định như thế nào? Cơ quan có thẩm quyền quản lý loại đất này? Phương...