Trang chủ Từ khóa Thời gian cấp sổ đỏ cho đất đấu giá

Từ khóa: Thời gian cấp sổ đỏ cho đất đấu giá

Khi đất trúng đấu giá cần làm những thủ tục gì...

0
Khi nhà đầu tư trúng đất đấu giá thì có được cấp sổ đỏ không? Nếu có thì thời hạn cấp sổ đỏ cho đất...