Trang chủ Từ khóa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Từ khóa: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Cập nhật, điều chỉnh kế hoạch thu dọn công trình dầu...

0
Khi cần cập nhật, điều chỉnh kế hoạch thu dọn công trình dầu khí (CTDK) thì phải chuẩn bị những hồ sơ? Trình tự...