Trang chủ Từ khóa Tài sản thế chấp

Từ khóa: tài sản thế chấp

THẾ CHẤP TÀI SẢN HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI

0
Thế chấp tài sản hình thành trong tương lai là gì? Nguyên tắc đăng ký? Hồ sơ đăng ký? Hãy cùng Công ty luật...

Dự án chung cư bị “siết nợ”, quyền của người mua...

0
Chủ đầu tư mang dự án chung cư thế chấp tại ngân hàng, khi đến hạn mà không thực hiện nghĩa vụ thì ngân...