Trang chủ Từ khóa Tài sản chung vợ chồng

Từ khóa: tài sản chung vợ chồng

Thủ tục thêm tên vợ hoặc chồng vào Sổ đỏ

0
Khi nhà đất là tài sản chung nhưng Sổ đỏ chỉ ghi tên một người thì được quyền cấp đổi Sổ đỏ. Dưới đây...