Trang chủ Từ khóa Sử dụng đất phi nông nghiệp

Từ khóa: sử dụng đất phi nông nghiệp

Cách tính tiền sử dụng đất

0
Đây là nội dung được Tổng cục Thuế hướng dẫn tại Công văn 442/TCT-CS ngày 07/02/2020 về tiền sử dụng đất.  1. Quy định về...