Trang chủ Từ khóa Quyết định số 49/2017/QĐ-TTg

Từ khóa: Quyết định số 49/2017/QĐ-TTg

Cập nhật, điều chỉnh kế hoạch thu dọn công trình dầu...

0
Khi cần cập nhật, điều chỉnh kế hoạch thu dọn công trình dầu khí (CTDK) thì phải chuẩn bị những hồ sơ? Trình tự...