Trang chủ Từ khóa Quyết định số 36/1998/QĐ-UB

Từ khóa: Quyết định số 36/1998/QĐ-UB

Quy định về việc cấp sổ đỏ cho đất giãn dân

0
Về mặt pháp lý sổ đỏ đất giãn dân được hiểu như thế nào? Việc chuyển nhượng, mua bán đất giãn dân được quy...