Trang chủ Từ khóa Quyết định cưỡng chế

Từ khóa: quyết định cưỡng chế

Cưỡng chế bàn giao kinh phí bảo trì phần sở hữu...

0
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 30/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 quy định...

Quy định mới về việc đòi quỹ bảo trì cho cư...

0
Theo quy định mới của Chính phủ, ban quản trị chung cư, chính quyền và ngân hàng có thể cưỡng chế đòi quỹ bảo...