Trang chủ Từ khóa Quyết định 04/2008/QĐ-BXD

Từ khóa: Quyết định 04/2008/QĐ-BXD

Khi nào được làm ban công nhô ra ngoài đường?

0
Hiện nay, nhiều nhà phố có diện tích nhỏ hẹp nên người dân đã làm ban công nhô ra ngoài đường nhằm tăng diện...