Trang chủ Từ khóa Quyền bề mặt

Từ khóa: Quyền bề mặt

Xử lý tài sản khi quyền bề mặt chấm dứt như...

0
Xử lý tài sản khi quyền bề mặt chấm dứt là một trong những vấn đề mà chủ thể quyền bề mặt và chủ thể...

Quyền đối với bất động sản liền kề là gì?

0
Quyền đối với bất động sản liền kề được pháp luật dân sự quy định là một quyền khác đối với tài sản. Vậy...