Trang chủ Từ khóa Quy hoạch đô thị

Từ khóa: quy hoạch đô thị

Những điểm nổi bật trong luật quy hoạch mới nhất

0
Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 năm 2017 có hiệu lực năm 2019 bao gồm các nội dung quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng,...