Trang chủ Từ khóa Quy định về việc nộp tiền sử dụng đất

Từ khóa: Quy định về việc nộp tiền sử dụng đất

Việc nộp tiền sử dụng đất khi bán lại nhà ở...

0
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 139/2016/TT- BTC hướng dẫn miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; hoàn trả lại...