Trang chủ Từ khóa Quản lý trật tự xây dựng

Từ khóa: quản lý trật tự xây dựng

Xây nhà diện tích nhỏ hơn giấy phép xây dựng có...

0
Khi xây dựng mới hoặc sửa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ nằm ngoài khu vực quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500...