Trang chủ Từ khóa Phương án sử dụng đất

Từ khóa: phương án sử dụng đất

Quy định xử lý về đất đai khi chuyển đổi

0
Nghị định 150/2020/NĐ-CP về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, trong đó quy định xử lý về đất...