Trang chủ Từ khóa Phong cách Pháp-Hoa

Từ khóa: phong cách Pháp-Hoa

Các phong cách kiến trúc Hà Nội thời kỳ Pháp thuộc

0
Trong khoảng 80 năm đô hộ, thực dân Pháp đã tiến hành xây dựng rất nhiều công trình đồ sộ và có giá trị...