Trang chủ Từ khóa Phân loại đất

Từ khóa: Phân loại đất

Các loại đất theo quy định của pháp luật? Cách xác...

0
Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Vậy các loại đất...