Trang chủ Từ khóa Những điểm nổi bật

Từ khóa: Những điểm nổi bật

Những điểm nổi bật trong luật quy hoạch

0
Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 có hiệu lực năm 2019 bao gồm các nội dung quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch...