Trang chủ Từ khóa Nhóm đất chưa sử dụng

Từ khóa: Nhóm đất chưa sử dụng

Đất công ích của xã là gì? Sử dụng đất công...

0
Khái niệm cụ thể về đất công ích của xã là như thế nào? Mục đích sử dụng của đất công ích xã ra...