Trang chủ Từ khóa Nhà ở riêng lẻ tại đô thị

Từ khóa: nhà ở riêng lẻ tại đô thị

Điều kiện cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ...

0
Trường hợp xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị phải có giấy phép thì trước khi khởi công người dân phải xin...