Trang chủ Từ khóa Nhà ở công vụ

Từ khóa: nhà ở công vụ

Thuê nhà ở thương mại làm nhà ở công vụ

0
Pháp luật về nhà ở hiện hành đã có quy định cụ thể hướng dẫn về vấn đề thuê nhà ở thương mại làm...

Mua nhà ở thương mại để làm nhà ở công vụ

0
Pháp luật về nhà ở đã có quy định hướng dẫn cụ thể vấn đề mua nhà ở thương mại để làm nhà ở...

Phân loại nhà ở theo luật nhà ở hiện hành

0
Phân loại nhà ở là điều bắt buộc trong việc xây dựng dựa vào các yếu tố định giá, tính thuế chất lượng các...

Điều kiện thuê nhà ở công vụ

0
Nhà ở công vụ là nhà ở được dùng để cho các đối tượng thuộc diện được ở nhà công vụ theo quy định...