Trang chủ Từ khóa Nhà nước quản lý

Từ khóa: Nhà nước quản lý

Quy định mới về giao, cho thuê với thửa đất nhỏ

0
Hiện hành tại Nghị định 43/2014/NĐ-CP không đề cập đến nội dung giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp;...

Đất lưu không là gì? Quy định về việc sử dụng...

0
“Đất lưu không” không phải là khái niệm được quy định trong văn bản pháp luật nhưng được sử dụng rộng rãi trong đời...