Trang chủ Từ khóa Người xin giao đất

Từ khóa: Người xin giao đất

Các trường hợp cần trích lục, trích đo địa chính.

0
Trích lục bản đồ địa chính nhằm cung cấp, xác thực thông tin về đất đai. Vậy Trường hợp nào cần trích lục bản...