Trang chủ Từ khóa Nghị định số 45/2014/NĐ-CP

Từ khóa: Nghị định số 45/2014/NĐ-CP

Thủ tục làm Sổ đỏ cho đất do cơ quan, đơn...

0
Đất do cơ quan, đơn vị phân chủ yếu xảy ra trong những năm 90 và những năm 2000, mặc dù là đất được...

Phí chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất...

0
Nếu biết được việc chuyển đất nông nghiệp sang đất ở mất bao nhiêu tiền sẽ giúp người dân chủ động hơn về kinh...

Thuế chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định

0
Thuế chuyển đổi mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân được quy định tại Luật đất đai năm 2013 và...