Trang chủ Từ khóa Nghị định số 123/2017/NĐ-CP

Từ khóa: Nghị định số 123/2017/NĐ-CP

Thủ tục làm Sổ đỏ cho đất do cơ quan, đơn...

0
Đất do cơ quan, đơn vị phân chủ yếu xảy ra trong những năm 90 và những năm 2000, mặc dù là đất được...