Trang chủ Từ khóa Khu di tích lịch sử

Từ khóa: khu di tích lịch sử

Nhà đất không có Sổ đỏ vẫn được bồi thường khi...

0
Thông thường để được bồi thường về nhà, đất phải có Sổ đỏ (Giấy chứng nhận), nhưng đó không phải là điều kiện đối...