Trang chủ Từ khóa Khu công nghệ cao

Từ khóa: khu công nghệ cao

Đặc điểm của đất sử dụng cho khu công nghệ cao

0
Đất sử dụng cho khu công nghệ cao là một  ưu đãi của Nhà nước cho các doanh nghiệp, những đơn vị hoạt động...