Trang chủ Từ khóa Khoản 4 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT

Từ khóa: khoản 4 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT

Người bán không đưa Sổ đỏ, sang tên thế nào?

0
Khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhiều trường hợp người bán không đưa Sổ đỏ. Dù đã nhận tiền dẫn tới việc người...