Trang chủ Từ khóa Khoản 4 Điều 100 Luật Đất đai năm 2013

Từ khóa: khoản 4 Điều 100 Luật Đất đai năm 2013

Quy định về việc cấp sổ đỏ cho đất giãn dân

0
Về mặt pháp lý sổ đỏ đất giãn dân được hiểu như thế nào? Việc chuyển nhượng, mua bán đất giãn dân được quy...

Năm 2019, làm Sổ đỏ hết bao nhiêu tiền?

0
Khi xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ), người có yêu cầu phải nộp một số khoản tiền nhất định....