Trang chủ Từ khóa Khoản 3 Điều 8 Nghị định 24/2014/TT-BTNMT

Từ khóa: khoản 3 Điều 8 Nghị định 24/2014/TT-BTNMT

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu

0
Hiện nay, nhiều cá nhân có đất mà chưa được cấp giấy chứng nhận vì không hiểu quy định của pháp luật về vấn...