Trang chủ Từ khóa Khoản 3 Điều 29 Nghị định 43/2014/NĐ-CP

Từ khóa: Khoản 3 Điều 29 Nghị định 43/2014/NĐ-CP

Diện tích tối thiểu để được cấp Sổ đỏ 2021

0
Để được cấp Sổ đỏ phải có đủ điều kiện. Vậy, có quy định về diện tích tối thiểu cấp Sổ đỏ hay không,...