Trang chủ Từ khóa Khoản 2 Điều 17 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT

Từ khóa: Khoản 2 Điều 17 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT

Mua đất nhưng Sổ đỏ vẫn đứng tên chủ cũ

0
Nhiều trường hợp mua đất nhưng Sổ đỏ vẫn đứng tên chủ cũ dù tâm lý của người mua luôn muốn Sổ đỏ, Sổ...